Lennart och Monika på Sommarbokmässan i Lysekil 2022. Lennart fick årets bokpris! Äran plus 5000 kr.